Onze Diensten

Wij zijn specialist in veiligheid en beveiliging tijdens Live Entertainment- en mediaproducties en leveren hiervoor een totaalpakket aan diensten. Hierdoor heeft u als opdrachtgever één aanspreekpunt op het gebeid van veiligheid, beveiliging & Hospitality.


Wij beschikken over een enthousiaste groep vakmensen die dagelijks vol passie en enthousiasme zeer gedreven hun werk uitvoeren. Dit zijn mannen en vrouwen met verschillende specialisme op het gebied van veiligheid, beveiliging, evenementenzorg , brandveiligheid, verkeersveiligheid en Hospitality. Zij zijn veelal afkomstig uit de evenementensector, particuliere veiligheidsbranche en verschillende overheidsdiensten. 

Wij leveren de onderstaande diensten

EVENEMENT BEVEILIGING

Onze ervaren evenementenbeveiligers hebben ruime ervaring met de meest uiteenlopende projecten waarbij naast het verzorgen van de veiligheid, gastvrijheid vanzelfsprekend is. Bij iedere productie moet vooraf worden ingeschat welke specifieke risico’s er zijn en welke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen om de productie veilig te laten verlopen. Dit beschrijven wij in het veiligheidsplan.

Met ons hele team zijn wij een betrokken, betrouwbare en professionele partner voor het leveren van beveiliging tijdens uw productie(s).

VERKEERSREGELAAR

Wij leveren maatwerk aan verkeersmanagement. In de voorbereiding van uw project stellen wij een mobiliteitsplan op en laten indien nodig verkeersborden, afzettingen en omleidingen plaatsen. Tijdens het project zorgen onze beroeps-verkeersregelaars voor een goede doorstroming en vlotte verkeersafhandeling. Tijdens evenementen kunt u ervoor kiezen om parkeerwachten in te zetten om de bezoekers vlot naar een parkeerplaats te verwijzen. Onze verkeersregelaars zijn in het bezit van een landelijke aanstellingspas afgegeven door Verkeerscentrum Nederland (VCNL) en officieel bevoegd om beroepsmatig verkeersregelende werkzaamheden uit te voeren.

BRANDWACHT

Onze brandwachten worden ingezet om preventief toezicht te houden op de brandveiligheid tijdens evenementen en televisieproducties. Zij controleren of nooduitgangen en vluchtroutes worden vrijgehouden en de brandblusmiddelen bereikbaar blijven.


Ook kunt u een brandwacht inzetten tijdens storing of onderhoud aan een brandmeldsysteem, sprinklerinstallatie of om toezicht te houden tijdens (brand)gevaarlijke werkzaamheden als lassen/slijpen of dakdekken. 

EVENEMENTENZORG

Conform de Veldnorm Evenementenzorg leveren we in samenwerking met onze partners op verschillende niveaus eerste hulp en medische zorg tijdens publieks-, bedrijfs- en sportevenementen.

De evenementenzorg heeft tot doel bezoekers, medewerkers, artiesten en deelnemers te voorzien van adequate eerste hulp en medische zorg die is afgestemd op de specifieke omstandigheden en het risicoprofiel van de productie of het evenement. Deze dienstverlening kan bestaan uit zorg verleend door eerstehulpverleners en/of zogeheten zorgprofessionals.

EVENT SAFETY MANAGER

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van uw evenement of productie is onze Event Safety Manager het aanspreekpunt op het gebied van veiligheid. De ESM onderhoudt het contact met u als organisator en de overheidsdiensten zoals de gemeente (vergunningverlener), politie, brandweer en GHOR. De ESM stuurt de beveiliging, verkeersregelaars en de evenementenzorg aan en is bij calamiteiten of incidenten adviserend in het OCMT (Organisation Crisis Management Team). 

Onze verschillende Event Safety Managers hebben ruime ervaring met (live) entertainment- & (live)televisieproducties op diverse locaties.

HOSPITALITY

Onze gemotiveerde Hospitalitymedewerkers kunnen worden ingezet voor toegangscontrole (ticketscan) op festivals en evenementen. Onze Hospitalitymedewerkers zijn gastvrij, deskundig en het visitekaartje voor uw organisatie. Zij ontvangen, informeren en begeleiden uw gasten tijdens beurzen, mediaproducties en bedrijfsevenementen.

Daarnaast kunt u onze Hospitalitymedewerkers inzetten voor registratie(s) of garderobeactiviteiten. Voor een professionele uitstraling is het mogelijk onze medewerkers in uw bedrijfskleding te laten werken.

MEDIA PRODUCTIE BEVEILIGING

In televisiestudio's leveren wij dagelijks de beveiliging, hospitality en brandwachten. Bij een mediaproductie waarbij (veel) publiek aanwezig is moet vooraf worden ingeschat welke specifieke risico’s er zijn en welke veiligheidsmaatregelen er moeten worden genomen om de productie veilig te laten verlopen. Wij denken graag met u mee over de te nemen veiligheidsmaatregelen en stellen indien gewenst hiervoor de planvorming op. Naast de inzet van beveiliging en brandwacht kan ook de inzet van verkeersregelaars en evenementenzorg onderdeel uitmaken van de te nemen veiligheidsmaatregelen.

HONDENGELEIDERS

De inzet van de hondengeleiders heeft vaak een enorm preventieve werking. Tijdens evenementen zijn de hondengeleiders een goede aanvulling op het totaalpakket voor de bewaking van de buitenringen van het terrein. Ook zetten wij de hondenbrigade in om in de nachten het terrein te bewaken. Alle geleider(s) en de diensthond(en) voldoen aan alle eisen die vastgesteld zijn door het Ministerie van Justitie.


U kunt onze hondenbrigade inzetten ten behoeve van Bouwplaats beveiliging, Terrein bewaking, drugscontroles of een bomcheck.

PERSOONSBEVEILIGING

Bij het beveiligen, begeleiden en vervoeren van (inter)nationale artiesten en Vips is maatwerk essentieel. Door onze jarenlange ervaring met deze specialistische dienstverlening zijn wij zeer goed op de hoogte van de wensen en belangen die hierbij van toepassing zijn. Speciaal opgeleide beveiligers zijn getraind om proactief, snel en adequaat te reageren in dreigende situaties. Uiteraard staan naast het beveiligen, discretie en privacy voorop. Tevens verzorgen wij de transfers van Artiesten en Vips naar iedere gewenste locatie. Wij voeren deze maatwerk dienstverlening gezamenlijk uit met Security & Investigation Group B.V. (SIG-BV)

Toezicht & hulpverlening te water

Met de inzet van onze RHIBs leveren wij toezicht vanaf het water.

U kunt hierbij denken aan het signaleren van inklimmers, drugsgebruik en adere zaken die vaak langs de waterkant plaatsvinden. Door onze ruime ervaring zijn wij instaat om onveilige situaties te tijdig te signaleren en in te grijpen bij calamiteiten op/langs het water.

Onze RHIBs zijn volledig ingericht voor hulpverlening op het water en daarmee op iedere situatie voorbereid. Wij voeren deze dienstverlening gezamenlijk uit met PMD- Solutions

Kijk verder op onze site:

Safety And Security Group BV

De veiligheidexperts waar u op vertrouwt